SG Technics

Instraat 5B7
6021 AC BudelThe Netherlands

+31 (0)495 84 41 69
06-12741999
info@elkmotor.nl

KvK: 65520644
BTW: NL855659038B01
IBAN: NL97ABNA0523731981

 

Auteursrecht

De inhoud van deze website wordt beschermd door het auteursrecht. Elke reproductie, openbare performance, overdracht, huren of lenen van deze website of een gedeelte van de website is verboden zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht en zal aanleiding geven tot een civiel- en strafrechtelijke vervolging.

Alle rechten voorbehouden. De eigenaar van het auteursrecht behoud zich het recht de inhoud of delen van deze website zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde te wijzigen en te verbeteren.

Aansprakelijkheidsbepalingen

Niettegenstaande dat de samenstelling van de inhoud met de grootste mogelijke zorgvuldigheid werd samengesteld, zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud van de externe links. Deze verantwoordelijkheid ligt uitsluitend bij de houders van deze externe websites.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend en onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.